Gwin

2 cynnyrch

    Mae gwneuthurwyr gwin o Gymru yn cynhyrchu amrywiaeth o winoedd blasus gan ddefnyddio mathau traddodiadol o rawnwin fel Pinot Noir a Chardonnay, yn ogystal â mathau llai adnabyddus fel Seyval Blanc a Bacchus. Disgrifir gwinoedd Cymreig yn aml fel rhai creisionllyd, ffres, ac aromatig, gyda'u cymeriad eu hunain i gyd. Maent yn paru'n dda â phrydau bwyd môr, caws a chig oen lleol, ac maent yn cael eu gweini fwyfwy yn rhai o fwytai gorau'r wlad. P’un a ydych chi’n frwd dros win neu’n chwilio am rywbeth newydd i roi cynnig arno, mae gwinoedd Cymreig yn cynnig blas arbennig a blasus o’r ardal.
    2 cynnyrch
    Gwelwyd yn ddiweddar