Rwm

6 cynnyrch

    Wedi'i wneud yng Nghymru o gynhwysion lleol, mae gan rwm Cymreig gymeriad unigryw sy'n ei osod ar wahân i rymiau a gynhyrchir mewn rhannau eraill o'r byd. Mae rhai rymiau Cymreig yn hen mewn casgenni derw, sy'n rhoi proffil blas cyfoethog a chymhleth sy'n cynnwys nodau o fanila, caramel, a sbeis. Mae eraill yn cael eu trwytho â blasau fel mêl neu halen môr, gan ychwanegu ychydig o melyster neu halltrwydd i'r cynnyrch gorffenedig.
    6 cynnyrch
    Gwelwyd yn ddiweddar